• utóülepítő kotrók
  • peremhajtású kotrók
   • szivornyás iszapelvétel
   • függesztett lapátos iszapelvétel
   • vonszoltlapátos iszapelvétel
   • szivattyúdobozos iszapelvétel
  • központi hajtású fix hidas kotrók
 • hosszanti átfolyású kotrók
 • pálcás iszapsűrítő kotrók
  • peremhajtásos iszapsűrítők
  • központi hajtásos fix hidas iszapsűrítők

Ülepítők

Az ülepítés az ipari és kommunális szennyvizeknek tisztítására gyakran használt fázis.

Az ülepítés során három egymástól elszeparálódó fázist (ülepedő anyag (iszap); ülepített víz; uszadék) kell gyűjteni, elvezetni.

Az Akvi-Patent Zrt legnagyobb számban a kommunális szennyvizek ülepítő műtárgyainak gépi berendezéseit gyártja. Az ülepítő műtárgyak lehetnek hosszanti átfolyásúak és köralakú sugárirányú átfolyásúak. Mindkét változathoz gyártjuk a gépészeti berendezéseket.

Körkotrók

A szennyvíziparban előülepítőt és utóülepítőt szokás alkalmazni, a gépészeti berendezései nagyon hasonlóak egymáshoz az előülepítőnél azonban robosztusabb nagyobb korróziós és szilárdsági igénybevételnek kell megfeleltetni a gépészeti berendezéseket.

Az ülepítő gépészetének fő eleme a kotróhíd, amely középponti tengely körül körbefordul ezzel kiszolgálhatóvá válik az ülepítő fenéklemezén kiülepedett iszapelvételi berendezés működtetése és ugyancsak a körbe forgással a víz felületén felúszó anyagok, uszadékok gyűjtése, eltávolítása.

A kotró körbe forgatását kétféleképpen oldjuk meg, egyik esetben a kotróhídra szerelt hajtómű a köralakú műtárgy falának peremén gördülő, vonszoló kereket hajt és ez által a híd körbejár. Ez a típus a peremhajtású kotró.

A másik esetben a kotró egy középponti tengely körül úgy forog, hogy a forgástengelyéhez kapcsolódó fogaskoszorút hajtómű vagy hajtóművek által forgatott kis fogaskerekkel kényszerítik a kotrót körforgásra, ebben az esetben egy fix bejáró hídon lehet bejutni az ülepítő középpontjához és ezen a fix hídon kerül kirögzítésre a hajtómű vagy hajtóművek. Ez a típus a fix hidas központi hajtású kotró.

A beton peremén körbegördülő kotróhíd esetében a hajtás energia ellátása és vezérlő kábelei a forgó hidra vannak bevezetve, forgó áramszedővel ellátott villamos kapcsolat valósul meg.

A fix hidas középponti hajtásnál a hídon bevezethető a villamos kapcsolat forgó áramszedő használatára nincs szükség. A középponti hajtást kisebb átmérőjű ülepítőknél szoktuk alkalmazni. A körkotrók átmérői akár 40 métert is elérhetik. A megoldásunk bármilyen közbelső méretű, értékű megrendelői igényt ki tud elégíteni.

Elsősorban utóülepítőknél kisebb átmérőknél szivornyával történő iszap kitermelést is alkalmazunk. Az iszap egy körvályúba kerül, ahonnan gravitációsan a terepszint alatt kivezethető a műtárgyból. A szivornyás megoldásnak az előnyére válik, hogy az iszapelvétel során nagyobb szárazanyag érték érhető el a kedvező adottságú hidraulikai feltételek miatt. A szivornya szívófeje kitér a nagy sűrűségű fenékiszaptól, hátramarad ezzel a gép sérülései elkerülhetők, több körbe forgással a besűrűsödött iszap is kitermelhető.

A kotró szerkezeti anyaga a megbízói ajánlással egyeztetve korrózió álló acél, a víztér feletti hídszerkezet horganyzott szénacél is lehet.

A középponti csapágyazása kenést nem igénylő műanyag csapágyazás.

Az uszadék elvétele körbejáratott terelőfallal összegyűjtött, esetenként szivattyús, más esetben nyelőtölcséres uszadékelvétel.

Ülepítők uszadékelvételének új megoldása intelligens motoros működésű bukóvályúval:

 • Ütemezett víz alá merülő bukóél (merülővályú) mozgásfázisainak időzíthetőségével, a szükségtelenül elhúzódó lemerülés elkerülésére.
 • A vízbe merülés mélységének optimalizálási lehetősége a vízelvétel minimalizálása érdekében.
 • Az ülepítő vízszint változását automatikusan követi a bukóvályú mozgása, hogy a merülés mélysége a megkívánt értéken maradjon.
 • A bukóvályú merülési ütemének kezdete és vége ráhangolható a kotró által tolt uszadék sziget kiterjedésére.
 • A vályút mozgató motor a medence külső vagy belső felületére is elhelyezhető.

Az Akvi-Patent Zrt innovatív terméke az uszadék elvételre kialakított részben vízbe merülő uszadékcsiga, amely forgatásával az uszadékot kivonszolja a víz felületéről, de képes a denitrifikálódás közben felúszó iszapot csigalevéllel történő átforgatással a víz alá meríteni, az ülepedő iszapba visszadolgozni.

Lapátos ülepítő kotrók

A leülepedő iszapot a kör alakú ülepítő középpontja felé a lapátok egymásba láncolt kotrásával középre lehet terelni, ez történhet vonszolt kotrólapátokkal, amelyek külön-külön követik a medence váltakozó fenéksíkját (mélységét), de lehet függesztett merev karokra rögzített lapátokkal is kotorni, a függesztett lapátos kialakítás esetében célszerű a medence fenéklemezét magának a kotró körbejáratásával felbetonozni a kotrónak megfelelő geometriai betonfelületet kialakítani. Ezeket a kotrókat a nagyobb átmérőjű tartományban szokták alkalmazni, a vonszolt lapát kedvezőbb szolgáltatási tulajdonságú, mint a fix lapát.

A kotró szerkezeti anyagának választása, a középcsapágya azonos az előbbi szivornyás kotrónál leírtakkal.

A leírást követően képi ábrázolással is bemutatunk több tervezett, kivitelezett kotróberendezést.

A tisztavíz elvezetés gépészeti megoldása

A feladatot klasszikus fogazott vályúval szoktuk megoldani az uszadék visszatartására merülőfalat használunk. Szerkezeti anyagra korrózióálló acélt javaslunk és használunk.

Hosszanti átfolyású ülepítő kotrók

Ahogyan körkotrókat ugyanúgy hosszanti átfolyású kotrókat is használnak szennyvizek tisztítására, amelynek gépészeti berendezéseit az Akvi-Patent is gyártja. A hosszanti átfolyású ülepítő medence felett kerekeken guruló kocsiszekrényhez kapcsolt iszapkotró vagy iszapkotrók vannak, amely gyakran kiegészül uszadékkotróval vagy uszadékkotrókkal is. Ezek a kotrók célszerűen acélsínen guruló kerekkel alternálva oda-vissza mozognak. Az alternáló mozgás közben nehézséget jelent a sínen gördülés keresztbe feszülésének megakadályozása. Az Akvi-Patent új biztonságos megoldása a befeszülési probléma elhárítására két fogasléces sín használata közös tengelyű fogaskerék hajtással, amely gyakorlatilag kiküszöböli a befeszülést. Ehhez a fogaskerekes hajtáshoz egy darab hajtómű szükségeltetik.

Fogasléces gördülés a kezelőhíd vonszolását biztonságosan oldja meg csúszásmentesen lefagyott körülmények között is. A kocsiszekrény felfüggesztve tartalmazhat iszapelvételhez szivattyús iszapkiemelő, iszapmozgató technológiát, de kotrólappal is lehet iszapot kotorni. Ehhez azonban a kotrólapokat föl-le mozgatni kell a megtett út során adott helyen, hogy a kotrás és kotrásmentes elmozdulás szükség szerint érvényesüljön. Az Akvi-Patent megoldása a kotrólapok mozgatására nem igényel hajtóművet/hajtóműveket, a kotróhíd mozgató hajtómű önmagában elvégzi a kotrólapok föl-le mozgatását is. A kotrólapok mozgatását elősegíti az úgynevezett „kilincsmű”, amelynek rudazata az ülepítő medence végfalának ütközve alpinista kötelek segítségével kötélcsigákon átvetve a kotrólapok függőleges rudazatait emeli vagy süllyeszti. Ezen alternáló mozgás sajátossága, hogy a fölemelt tolólap az emelést végző tolórúd terhelésének megszűnése esetén is felemelt állapotban marad, nem süllyed le a gravitációs súlya által, mert a "kilincsműben" elhelyezett mozgást akadályozó zárszerkezet meggátolja.

Az egy darab hajtómű használata mind az automatika működtetését mind az erősáramú villanyszerelés alkatrészeit mind a kábelezést leegyszerűsíti a meghibásodási valószínűséget csökkentve gazdaságos üzemeltetési előnyöket von maga után.

A berendezés a megbízó igényei szerint a víz feletti részét tekintve lehet horganyzott acél vagy korrózióálló acél, a víz alatti része pedig korrózióálló acélból készülnek.

A berendezés működése teljesen automatizált, mozgásérzékelő, véghelyzet érzékelő szenzorokkal van ellátva, a kotrólapokat nem szükséges szenzorokkal felszerelni. Az elektromos kapcsolat elsősorban kúszókábeles megoldású.

Iszapsűrítő kotrók

Az ülepítő kotróhídnál leírtakkal hasonló műszaki megoldású a hídszerkezete, a középponti vagy peremhajtása, csak a víz alá merülő acélszerkezete kotrólapjai a pálcás iszapsűrítő műszaki elvárásának megfelelően van kialakítva.

Tájépítő, tájszépítő, szabadidő parkok vizes élőhelyeihez gyaloghidak, túraútra épített átkelő hidak.

A gyaloghíd hídszerkezete korrózióálló acélból vagy horganyzott szénacélból esetleg külön kérésre festett szénacélból is készülhet. A híd látványos megjelenésű. Fesztávja és terhelhetősége szabadon választható gyalogos és biciklis forgalomra. A híd pillérjei a megrendelő által szervezett kivitelezéssel is megoldható. A híd kiegészíthető világító testekkel virágtartó ládákkal, felirati tartókkal, hirdető táblákkal és alkalomhoz kapcsolódó transzparensekkel.