Az AKVI-PATENT Zrt. a szennyvizek mechanikai tisztításában, azok gépeinek gyártásában több évtizedes munkával Magyarországon meghatározó szerepet tölt be. A folyadék fázison kívüli szennyező részecskék szinte minden formája eltávolítható az AKVI-PATENT Zrt. gépei valamelyikével.

 • Uszadék eltávolítása (pld. kotrók)
 • Lebegő szilárd anyagok eltávolítása (pld. rácsok)
 • Homok (ülepített homok, nehéziszap, mosott homok) eltávolítása (pld. homokfogó, homokmosó)
 • Ülepedő anyagok eltávolítása (pld. ülepítők)
 • Folyadékban lebegő zsírrészecskék, emulziók eltávolítása (pld. flotáló)
A gépek minimális karbantartást igényelnek. A szennyvizek mechanikai tisztító gépeit a következőkben képi és szöveges ismertető anyagokban mutatjuk be.

Homokfogók

Alkalmazás

Folyadékok könnyen ülepedő szennyezőinek kiülepítésére, csigás kihordású és ettől eltérő homok eltávolítású gépek állnak rendelkezésre.

Felhasználható:
 • kommunális szennyvíztisztításra
 • települési folyékony hulladékok mechanikai tisztítására
 • ipari szennyvizek tisztítására.

Felépítés módok

A könnyen ülepedő anyag (homok) kifogása különböző elvi kialakítású térben (pl.: tangenciális ; hosszanti átfolyású ; légbefúvásos ; "balalajka" ; szőnyegcsigás stb.) és műtárgyszerkezetben (vasbeton, acél) történhet.

Műszaki adatok

A többféle lehetséges műtárgy geometria, az igényelt hatások (minimális szemcseméret), hidraulikai kapacitás, beépítési lehetőség és körülmény azt diktálja, hogy az igények és feltételek alapján döntően egyedi mérlegelés, méretezés után határozzuk meg a műszaki paramétereket. Jellemző paraméterek, amelyek a méretezés alapjául szolgálnak:

 • maximális hidraulikai teljesítmény
 • szennyvíz jellege
 • kifogni kívánt minimális homok szemcseméret kiülepítendő homok mennyisége.
A berendezés vezérlése, működtetése teljesen automatikus. Ügyelni kell a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges megközelíthetőség, kiépíthetőség megtartására.

Rács-homokfogók 1
Rács-homokfogók 2
Rács-homokfogók 3
Rács-homokfogók 4
Rács-homokfogók 5
Rács-homokfogók 6

A homokfogó feladata a rajta gravitációsan átfolyó szennyvíz szilárd szennyezőinek (főleg homok) kiülepítése és eltávolítása. Ez a funkció folyamatos üzem mellett valósul meg. A kör keresztmetszetű homokfogóba érintőlegesen bevezetett szennyvíz forgásba jön. Ezt még keverő segíti elő, amely a homokszemcsék határozott lefelé irányúló mozgását is befolyásolja. A megforgatott szennyvíz szilárd szennyezői a tehetetlenségük folytán a homokfogó oldalfalához dobódnak ki, amely mentén lecsúsznak és a kúpos fenék alján gyűlnek össze. A keverő közvetlenül hajtóműről kap hajtást. A homokfogó aljára kiülepedett homokot, szennyezőket homokszállító csiga, vagy mammut-szivattyú emeli ki, és továbbítja. A szerkezeti elemek korrózióálló acélból készülnek. A környezeti feltételek, adottságok függvényében a homokfogót lábakra vagy födémbe süllyesztve lehet elhelyezni. A homokkihordó csiga háza karimával csatlakozik a homokfogó tartályhoz.

Tangenciális homokfogó mammut-szivattyú
Tangenciális homokfogó 2
Tangenciális homokfogó 3

A beépítési körülmények kielégítése érdekében terjedt el ez a kiviteli forma, előnyösen használható légbefúvásos homokfogónak. A légbefúvásos homokfogó a kitárazásra kerülő homok előzetes tisztítását, szerves anyag hányadának csökkentését segíti elő. A légbefúvás segíti továbbá a zsírok és lebegő anyagok kiválását, amelyet külön kotrással távolítanak el. Ezen gépek előnyös tulajdonságait nagyobb hidraulikai kapacitásoknál célszerű használni (50-100 l/s fölött). A víztér betonból is készülhet.

Hosszanti homokfogó 1
Hosszanti homokfogó 2
Hosszanti homokfogó 3

Az AP típusú homokfogók meglévő rendszerekbe is adaptálhatók, de önálló egységként, saját korrózióálló tartálytérrel is rendelhetők. A kiülepedett anyag összegyűjtése, víztelenítése és kihordása speciális működésű szállítócsigával történik. A csiga "U" -alakú vályúban, nagy kopószilárdságú műanyagon siklik, így vízfelszín alatt külön csapágyat, tömítést nem tartalmaz. A kihordóvályú fedett, higiénikus kialakítású. Minden szerkezeti elem korrózióálló anyagból készül. A berendezés felső pereméhez csatlakozik a villamos hajtómű, mely a géptest belsejében elhelyezkedő, tisztító-felhordó funkciót ellátó csigalevélsort mozgatja. A szerkezeti kialakítás jellemzői: nagy szilárdság, korrózióálló kivitel, minimális energiaigény, kezelést-karbantartást nem igényel, meglévő betonműtárgy is kialakítható erre a funkcióra.

Balalajka típusú homokfogó 1
Balalajka típusú homokfogó 2
Balalajka típusú homokfogó 2

A hagyományos elrendezésű hosszanti átfolyású homokfogó műtárgyak, berendezések sajátossága, hogy egy berendezésen belül csak egy vonal mentén célszerű gyűjteni a homokot, ahonnan csigával, kaparólánccal vagy alternáló mozgású szivattyúval lehet kitermelni a leülepedett nehéziszapot, homokot. Az egy vonal menti nehéziszap kitermelés következménye, hogy egy keskeny hosszú műtárgyban vagy berendezésben valósítható meg, meredek iszaplecsúszást biztosító oldalfalakkal ellátva.

Az Akvi-Patent Zrt. fejlesztési munkájának eredményeképpen megvalósulhatott a leülepedett nehéziszap vagy homok eltávolításának szőnyegcsigás alternatívája. Ez lehetőséget nyújt az ülepítő tér szélességének és hosszának hagyományos arányoktól eltérő akár tetszés szerinti megválasztására.

Az arányok megváltoztatásán túl még további kihangsúlyozható előny a homokülepítő tér mélységének számottevő csökkentése akár 1,5-2 méterről 0,5-0,8 méterre. Ezt az előnyös változtatást a fenéklemezhez közel lefektetett csigacsoport más szóval szőnyegcsiga kedvező hidraulikai hatása teszi lehetővé. A csigalevelek fenéktől mért magasságáig rendelkezésre álló ülepítő tér átvitt értelemben egy lamellás ülepítőnek is nevezhető, segédenergiával működtetett eltömődés mentességet biztosító ülepített anyag eltávolító berendezésként is értelmezhető. Azáltal, hogy az áramlási térben aktívan részt vesz, a szőnyegcsigával kitöltött áramlási keresztmetszet a homokfogó mélysége kisebbre vehető anélkül, hogy az ülepítés mértéke csökkenne.

Az aktív üledék eltávolítás az üledék összetétel szempontját figyelembe véve paraméterezhetővé válik a csigaforgatás üzemidejének változtatásával. A homokkal együtt leülepedett szerves anyagok, agyagos részek a csigalevéllel újból és újból átforgatva kikerülhetnek a nehéziszapból, ezzel a részleges homokmosás megvalósíthatóvá válik, és a szerves anyag hányad csökken a kitermelt homokban.

A szőnyegcsigás homokfogó tetején az áramlási keresztmetszetbe belesüllyesztve helyezkedik el egy vízszintes tengelyű perforált szűrő felülettel rendelkező finomrács, fekvőrács. A fekvőrács működése az Akvi-Patent nagy gyakorlati tapasztalataival visszaigazolt (15 év) "szemét szűri a szemetet" elven működik, tehát darabos anyagokat, felúszó zsírokat nagy hatásfokkal távolítja el. Azáltal, hogy a fekvőrács a homokfogóba teljes szélességben a perforációkon keresztül teríti, juttatja be a szűrt szennyvizet, a belépési energia a káros felkeverő, örvénylő hatásai rövid úton lecsillapodnak, a homokülepítőnek kedvező kis áramlási sebesség alakul ki.

A fekvőrácsba és a homokfogóba együttesen egy rendkívül kedvező csökkentett nyomáseséssel kell számolni, amely a szennyvíztelep hidraulikai hossz-szelvényébe beillesztve az átemelő emelőmagasság csökkentésével jár.

A homok és a rácsszemét kitermelését külön-külön egy-egy ferdén emelkedő csiga végzi. A rácsszemétnél a présszakasz segíti a szemét víztelenítését. A homok víztelenítése a ferde csiga működéséből adódóan valósul meg, úgyhogy a csiga által a vízfelszín fölé emelt homokból a víz visszafolyik a homokfogóba és a homok víztelenítve hull ki a garaton. A garatok és a csigaház szabadtéri elrendezésben hőszigeteltek és fűtöttek.

A ferde csigák a szennyvízbevezetés, azaz a rács egyik vagy másik végéből indulnak vagy nyúlnak ki, úgyhogy szabadon megválasztható a rácsszemét és homokkidobás irány és helye.

A homokfogó négy sarkán támaszkodik föl a telepítési helyén, ebből adódóan síkfelületre vagy 4 lábra is telepíthető. A lábakra állított rács homokfogó lehetővé teszi a hidraulika hossz-szelvénybe való kedvező magassági értelembe vett elhelyezését úgy, hogy költségvonzata kedvezően alakítható. A homokfogó végén egy bukóélen távozik a szűrt és ülepített szennyvíz. A telepítéstől függően bukóvályúba ömlik vagy közvetlenül a víztisztító mű valamelyik reaktor terébe bukik bele.

A fentiekben felsorolt nagy szabadságfokot biztosító homokfogó szélesség, hosszúság megválasztás, a lábakra helyezhetőség vagy reaktorba süllyeszthetőség és a rácsszemét és homok elhelyezésének szabadon választható iránya, valamint a rendkívül kedvező hidraulikai magasság vesztés együttesen úgy jellemezhető, hogy eddig ismert rács homokfogók telepítési igényeihez képest sokkal előnyösebben alakíthatók a meglévő vagy tervezett környezetben. 3D-s adottságai nagyon jók.

A szemrevételezést a kezelést biztosító pódiumok feljárók, lépcsők, könnyűszerkezetes megoldásokkal kialakíthatók. A rácsszemét és homok gyűjtésére hőszigetelt és szagelszívást is lehetővé tevő kamra egyszerűen kialakítható a 4 lábú kivitelnél, de más esetekben sem jelent nagy nehézséget. A berendezés szagmentesítése könnyűszerkezetes lefedéssel megoldható, amelyhez szagelszívás is csatlakozhat.

Telepítési és technológiai szempontok tovább alakíthatók:

 • iker elrendezésű berendezés vagy ezen túlmutató modul elrendezés is megoldható
 • a feladattól függően kiegészíthető megkerülő vezetékkel és kézi vagy durvaráccsal is
 • a víz alatt lévő csigák, korrózióálló fogaskerekek hajtást kapnak csapágyazásuk speciális kenést nem igényel
 • az élettartamot kedvezően megválasztott szerkezeti acélok biztosítják, ahol a nagy szilárdság fokozott hangsúlyt kap ott korrózióálló acélból készülnek, míg más alkatrészek, amelyek kopásnak vannak kitéve, nagy kopásálló szilárdságú acélból készülnek
 • az esztétikus megjelenést biztosítandó a külső felületek döntően korrózióálló acélból készülnek, de ha szükséges a homokfogó test hőszigetelése, akkor a hőszigetelés is korrózióálló acéllemezzel van bevonva

A kedvező 3D-s telepítési adottságot jelentős beruházási költségcsökkentést eredményezhetnek és ugyanakkor a szőnyegcsigás alkalmazásban nem jelent üzemeltetési, karbantartási költségnövekményt 5 éves gyártói tapasztalat alapján.

A csigás kihordású gépi rács a homokfogó tartályban helyezkedik el, alsó perforált szűrőhengere a tartálytető alatt az előlaphoz és véglaphoz csavarosan rögzül. A vízszintessel szöget bezáró tengelyű berendezés a szűrőhengert követően zárt hengeres "préselő-felhordó" szakasszal folytatódik az ürítő garatig. A berendezés felső pereméhez csatlakozik a villamos hajtómű, mely a géptest belsejében elhelyezkedő, tisztító-felhordó-préselő funkciót ellátó csigalevél sort mozgatja. A forgó csigalevél perforált dobban mozgó szakaszán műanyag kefesor segíti a hatékony tisztítást. A homokfogó tartályba leülepedő homokos zagy kézi elzárású pillangószeleppel lehet leüríteni a gyűjtő zsompból. A tisztított, szűrt szennyvíz a gép belsejében lévő vonalbukón keresztül távozik. A szerkezeti kialakítás jellemzői: nagy szilárdság, korrózióálló kivitel, öntisztító szűrőfelület, minimális energiaigény, kezelési-karbantartási igény jelentéktelen.

Mini homokfogó gépi ráccsal összeépítve

A homokmosó berendezés minimalizálja a homok szervesanyag tartalmát.

Szerkezeti felépítés - "A"

Az AP típusú homokmosók önálló egységként, minden szerkezeti eleme korrózióálló anyagból készül, mely meglévő-, vagy új rendszerekhez egyaránt illeszthető. A homokmosó lemezes héjszerkezete két fő egységre bontható, melyek egymáshoz karimával kapcsolódnak. A tartálytest kúpos kialakítása lehetővé teszi a homokos zagy szétválását illetve a homok mosását. A tangenciális vízbevezetés elindítja a zagy örvénylő mozgását. A tartálytérben lévő keverő a homok mosását végzi. A keverő csőtengelyén keresztül mosóvíz van bevezetve a kúpos tartály alján lévő homokgyűjtőbe. A mosóvíz fúvókákon keresztül kerül a leülepedett homok közé, és a keverő forgásakor mintegy kimossa a homokba lévő szerves anyagokat. A mosóvíz igény kb. 7m3/h. A vízmennyiséget kézi golyócsappal kell szabályozni. Az anyagszétválást követően a tisztított víz bukóvályún, a szerves anyag egy vezérelt elzáró szeleppel üríthető le. A homok a mosást követően kiülepszik és csigás géppel kitárazásra kerül.

Homokmosó 1
Homokmosó 2
Homokmosó 3