1. Doboz szerkezet

A zsiliptábla a víznyomás hatásának kitett szerkezet, ezért konstrukciója, felépítése a maximális nyomás terhelésének nagy biztonsággal meg kell feleljen. Az Akvi-Patent ZRt a körzárású zsilipek tekintetében már ∅500 mm-nél, de a négyoldalú zsilipek tekintetében 1000 – 1500 mm-es szélességnél és nagyobb víznyomásnál doboz szerkezetű.

A doboz szerkezet vízzáróan kialakított külső határoló lapokból, belül pedig merevítő bordák egymásutániságából áll. A mechanikai tulajdonságai rendkívül előnyösek, a belső korrózió kültéri kapcsolatok híján blokkolásra kerül.

A lég és vízzáró doboz nem töltődhet meg vízzel, így a jégképződés nem árthat a belső térnek.

A táblák belső tere lezárás előtt kitölthető, nagy fajsúlyú anyaggal pl. kaviccsal, homokkal illetve betonnal. Ez a külső mechanikai hatásokat, ütéseket tompítja, elviselhetővé teszi a szerkezet számára.

A zsiliptábla megnövekedett súlya előnyös a zsilipmozgatás, zárás szempontjából. A mozgatómű rúdja zárásnál kihajlásveszélyes, ezt a veszélyt a zsiliptábla zárást segítő önsúlya csökkenti.

Az Akvi-Patent ZRt elterjedten alkalmazott bordás zsilipeket is gyárt. Természetesen ez a bordázat ugyanúgy meg kell feleljen a víznyomás statikai követelményeinek, mint a dobozszerkezet.

Kisméretű, kis keresztmetszetű vízkormányzó zsilipek részletmegoldásai igen nagy eltéréseket mutatnak.

Alapvetően korrózióálló lemezből készül úgy a tábla, mint a zsilipkeret nyitott bordázott kivitelben. Kézi, gépi hajtás egyaránt előfordul.

A zsilipkeret ragasztott csavarokkal és a keret üregeinek kiöntésével vízzáróvá válnak.

Pl. szennyvíztisztító telepeken, párhuzamos műtárgyak vízszétosztásához, technológiai fázisok szakaszolásához gyakran használt kivitel.

Az Akvi-Patent ZRt vízszintszabályozó, felülbukós zsilipeket is gyárt, melynek részletmegoldásai az igényekhez igazodva eltéréseket mutathatnak, de ezek is könnyűszerkezetes megoldásként vannak nyilvántartva.

Ezek alsó átfolyást és vízszintszabályozást biztosító zsilipek, rendszerint két tábla zsalus kapcsolódásával történik a szabályozás.

2. Zsilip fajták

Az Akvi-Patent ZRt termékei között széles választékban szerepelnek zsilipek.

A zsilipek egyik legmeghatározóbb jellemzője, hogy körzárású-e vagy négyoldali zárású, annak függvényében, hogy milyen szelvényt kell elzárni.

A körzárású zsilipek zsiliptolózárak néven kerülnek forgalomba. Jellemzője, hogy teljes körben 360 fokban zárást okoznak.

Használatukra akkor kerül sor, ha kör keresztmetszetű szelvényhez kapcsolódnak.

Négyélen záródó zsilipet körkeresztmetszetű átfolyásra nem ajánlott alkalmazni a holttérként megjelenő alsó sarok miatt, ezek könnyen feliszapolódhatnak, akadályozva a zárást.

A négyoldalú zsilipek a fentiekből adódóan elsősorban síkfalra kerülnek beépítésre.

Vízzáró képességük, lehet háromoldalú és négyoldalú. A háromoldalú zsilipek alkalmazására akkor kerül sor, ha az átfolyó víz szelvénymagassága (pl. tó, stb..) nem éri el a zsilip magasságát. Ellenkező esetben a zsilip fölött átbukik a víz.

3. A zsilipek zárása (ékhatás)

A négyoldalon záródó zsilipek az Akvi-Patent ZRt által ajánlott zárási mechanizmusa egy a zsilipkeret teljes hosszában végigfutó ékhatás, amely 3 fokos szöget zár be.

A nem progresszív záródó ékek nagyobb úthosszon, de kisebb záróerővel záródnak, többéves tapasztalat szerint problémamentesen.

A görgős zsilipek gyakorlati hasznossága, ezzel az ékzáródással helyettesíthető.

Zsiliptolózárak esetén is alkalmazzuk a zsilipkeret teljes hosszában beépülő ékhatást, de csak a dobozszerkezetű zsilipek esetében.

A zsiliptolózáraknál is előfordul progresszív ékhatás, de elsősorban ∅500 mm alatti szerkezeteknél.

4. Tömítő idomok

Az Akvi-Patent ZRt zsilipei gumiprofillal tömítenek, anyaguk lehet EPDM vagy NBR.

A gumiprofil kétajkas-, illetve P-profil lehet a zárófelület szükséges méretétől függően.

Törekszünk arra, hogy a zárást okozó gumiprofil a lehető legtöbb esetben a zsiliptáblán helyezkedjen el, így előnyösen szolgálja a karbantartást.

A zsiliptolózárak legújabb kiviteli formájánál a 0-küszöbű zsilipnél a zsiliptáblán helyezkedik el a gumiprofil.

5. A zsilipkeret beépítési módja

Abban az esetben mikor négyoldalon kell zárni, a síkfalra szerelt kiviteli formát ajánljuk, alkalmazzuk.

A síkfalhoz a zsilipkeret jobb- és baloldali megvezető profilt, valamint a szemöldök gerendát, a küszöböt pedig a folyásfenékhez rögzítjük ragasztott csavarokkal. Majd a fal és a keret közötti üregeket, réseket vízzáróságot okozó cementalapú habarccsal töltjük ki.

A rögzítőcsavarok méretezettek a beton szerkezeti tulajdonságainak figyelembe vétele mellett.

Négyoldalú, de háromélen záródó zsilipek esetében a zsilipkeret kétoldalt betonba ágyazott horonyba kerül, a küszöb pedig a folyásfenékre acél ragasztott csavarokkal rögzítve. A vízzáróságot az előzőekben említett módon kiöntéssel biztosítjuk.

Négyoldalú és négyélen záró zsilipek némelyike a szemöldök gerenda tekintetébe síkfalra szerelendő, de a jobb- és baloldali keret horonyba kerül. A vízzáró kiöntés az előzeőek szerint történik.

A zsiliptolózárak beépítési módja

A zsiliptolózárak egy csatornacső végére, vagy egy síkfalra szerelhetőek.

Több variációs lehetőség közül a leggyakoriabbakat soroljuk fel.

A cső vége lehet egy acélkarimás csővég is, ez esetben a zsiliptolózár egy acél ellenkarimával végződik és a csővégre karimásan felcsavarozható.

Ha egy betonaknába a csatornacső a betonfalba bebetonozva ér véget, s a csatornacső folyási feneke fölötte van a betonakna fenéklemezének legalább a cső átmérőjének 30 - 40%-ával, azaz függőleges falra szerelhető. Ebben az esetben a függőleges falhoz egy karimával rögzül, ragasztott csavarok segítségével. Figyelni kell arra, hogy a karima lyukköre a csavarok betonba történő elhelyezkedésének szabályait kielégítse, de speciális igény lehet az hogy a bebetonozott beton-, vagy műanyagcsövet, vagy annak falvastagságát az elhelyezett csavarok károsan ne közelítsék meg.

Nem szabványos karima lyukkörre kell kialakítani a betonfalhoz való kapcsolatot.

Ilyen esetben a zsiliptolózár kialakítási formája nem 0 küszöbű, a folyásfenék nem egyezik meg az aknafenékkel, ez részben a gyártmányra költségcsökkentő hatással van.

A zsiliptolózár folyási fenékküszöbe megegyezik az akna fenekének szintjével, a mi szóhasználatunkban 0 küszöbű zsiliptolózárat kell elhelyezni.

A 0 küszöbű zsiliptolózár kiviteli formája sík betonfalra szerelt állapotban nem lyukkörre rendeződött csavarokkal, hanem két függőleges vonal mentén rendeződött furatokkal, csavarokkal rögzül a betonfalhoz. A furatok elrendezése, terpesztávolsága a csatornaszelvénytől jobbra – balra, elhelyezkedése a tolózár névleges méretéből adódik, nem változtatható, úgy kell bebetonozni a csatornacsövet, hogy a csavarok sem a csatornacső, sem a beton csavarkötési szilárdságát ne gyengítsék.

Megoldható azaz eset is, mikor a betonba előre bebetonozott idom kerül behelyezésre, ez esetben a beton kiöntésekor jól rögzül, a zsiliptolózár furatkapcsolatait pedig magán hordozza.

Ez a módszer a nem 0 küszöbű zsiliptolózáraknál is alkalmazható.

6. A zsilipek szerkezeti anyaga

Az esetek döntő többségében korrózióálló kivitelű a zsilipek és keretek szerkezeti anyaga. Kivételek vannak a horganyzott vagy homokszórt festett kivitelű zsilipeket is gyártunk.

Az alapanyag és a korrózióvédelem megválasztása az üzemeltetési környezettől függően történik. Nagyterhelésű, robosztus zsilipeket szénacélból célszerű gyártani, a szerkezeti szilárdságuk miatt választott anyag vastagságuk könnyen biztosítják a korróziós szilárdságot is, de homokszórással és festéssel is hosszú élettartamot lehet kielégíteni.

A korrózióálló zsilipek mozgatóművei is célszerűen korrózióálló kivitelűek, míg a szénacélból készült zsilipek célszerű a szénacél mozgatóművek alkalmazása.

7. Megrendelői és tervezői kapcsolattartás

A tervező intézetek megkereséssel fordulnak az Akvi-Patent ZRt.-hez, abból a célból, hogy az általunk megtervezni kívánt zsilipeknek milyen legyen a megjelenési formája, látványterve, amelyből a lényegesebb műszaki információk kikövetkeztethetők.

Ehhez szükséges tervezést, megjelenítéseket segítő látványterveket szolgáltatunk, a műtárgy 3D-s zsilip beépítési részletéhez tartozó tervek átadásával.

A megbízói kapcsolatokat kivitelezői ütemezéseket, auditálási információk kölcsönös konzultációival segítjük.

A megbízóinknak egy sarkalatos kérdését, a vízzárósági próbát, annak kockázatát, azzal tudjuk lényegesen csökkenteni, hogy száraz beépítési körülmények mellett, úgynevezett penge próbát alkalmazunk. A zárt állapotú zsilip gumiprofiljainak fémes fegyverzeteihez történő összefeszülését letapogatjuk és az esetleges hibákat még a költséges vízzárósági próba előtt feltárjuk, kiküszöböljük.

Technikai adatok

Névleges átmérő

DN 200 - DN 1600, külön kérésre nagyobb átmérő is pl.: DN 3000

Körzárású zsiliptolózárak

A körzárású zsiliptolózárak kör alakú nyílások elzárására van kialakítva. A négyszög zárású zsilipek kör alakú nyílásra való elhelyezésekor, az alsó sarokokon eltömődést okozó zárást korlátozó szemét gyűjtő üregeket hoz létre, amely hibákat a kör zárású zsilipekkel ki lehet küszöbölni. A zsiliptolózárak betervezéséhez és kiválasztásához az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 1. A csatorna folyásfenékének és a beton akna folyásfeneke közötti távolság.
 2. A csatorna és az oldalfalak közötti távolság. (beton medence szélesség)
 3. A csatorna folyásfeneke és a beton medence járó szintje valamint a csatorna folyás feneke és a beton medence kezelő szint közti távolság. A járó szint szerkezeti vastagsága és anyaga és szerkezete.
 4. A haszoncső típusa (Rocla, fémcső, ÜPE cső, stb.) pontos külső és belső átérője.
 5. A haszoncső és a betonfal kapcsolata. A csővég a tolózárat fogadó beton falsíktól milyen távolságra végződik. A haszoncső körüli beton szerkezeti adottsága, a ragasztott csavarokat rögzítő tulajdonsága. Közepes, jó szilárdságú beton, elkorrodált, bizonytalan szerkezeti szilárdságú beton. A zsiliptolózár beton falra rögzítésénél szükség van a megbízható kötésszilárdságot biztosító csavar lyukkörének átmérőjére.
 6. A sík zsilip karima kapcsolat, beton felülethez rögzítésénél milyen beton felületi hibákkal kell számolni.
 7. A csatornán átfolyó víz jellegének meghatározása (kommunális szennyvíz, csapadék víz, fokozottan korróziós vegyi összetételű szennyvizek, hordalék és egyéb összetevők mennyisége.
 8. Elzárt állapotú zsilipre ható vízoszlop nyomás (v.o.ny.) akna felöli vagy csatorna felöli vagy váltakozva mindkét irányból. Szükség lehet a nagy nyomást elzáró 6-10 m-es vízoszlop nyomású zsilipeknél arra, hogy ezeknél a nagy terheléseknél szükségessé válik-e a zsilip mozgatás, vagy csak kedvező alacsonyabb vízoszlop nyomásnál kerülhet sor a zsilip mozgatására. Fokozott figyelemmel a nagy keresztmetszetű elzárásoknál.

DN 200 - DN 1400-ig "E14" tipus

 • nyitott; héj szerkezetű
 • a keret és a zárólap közöti tömítés a zárólapon van rögzítve; a zárólap teljes kiemelése esetén a tömítés a rögzítő csavarok feloldását követően könnyedén cserélhető
 • közvetlen falra szerelhető kivitel (fali karimás) (1. ábra)
 • HOBAS vagy más műanyag csőhöz való csatlakozási lehetőség (2. ábra)
 • karimás csővégre szerelt kivitel (PN1, PN2,5, PN6, PN10-es nyomásfokozatú karimás csatlakozási lehetőség), karimás csatlakozás esetén a zsiliptolózár kariámájába hegesztett tőcsavarokkal is szállítható a szerelvény. Ennek előnye az hogy a beépítésnél a beton falhoz közelebb kerülhet. (3. ábra)
 • íves falra, vagy kör alakú aknába szerelt kivitel (4. ábra)
 • a tolózárhoz gyártott befalazó idomra szerelt kivitel (5. ábra)
 • egyedi karimás csatlakozási lehetőség, egyedi méretekkel
 • lehetőség van a műtárgy öntése előtt beszerelni az egyedi befalazó idomot, ami már tartalmazza a zsiliptolózár rögzítő csavart fogadó anyákat, illetve a kialakításából adódóan bebetonozott zsaluként is funkcionál
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetében a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem (6. ábra)
 • a mozgatás lehet álló orsós (8. ábra), vagy forgó orsós. (7. ábra) A forgó orsós kiviteli formánál az orsó a zárólapba kialakított orsó védőbe bújik bele.
 • a keret teteje lehet nyitott, illetve átkötő hidas kivitel. A hidas kivitel lehetőséget ad arra hogy a zsiliptábla mozgató anyája a hídba van beépítve, azáltal a szárhosszabbítás is egyszerűsödik, hiszen csak csavarásra kell megfelelnie.
 • a zárólapot megvezető sinpálya külön kérésre felvihető a kezelő szintig, és szétszedhető kivitel is lehet.
 • a zárólap mozgató szerkezet a kezelő szint felé, illetve szükség esetén a kezelőszint alá is beszerelhető, így a rongálás veszélye minimálisra csökkenthető (9. ábra)
 • elektromos hajtás esetén a járószint feletti részek egy rongálás ellen biztos burkolattal kiegészíthetők
 • 8 m-es vízoszlopot meghaladó nyomásra is tudunk szállítani, de a méretek megváltozásával kell számolni! Külön-külön mindkét irányú víznyomásra méretezve!
 • a gyártmánnyal a beépítési mérettől függően a beépítéshez szükséges kötőelemek is leszállításra kerülnek
 • a beépítését a gyártó is vállalja
 • anyagminőség: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4404
 • a megbízóval egyeztetve a műtárgy geometria adatait megismerve a beépített állapotról is tudunk rajzot szolgáltatni (2D/3D)


E14 - Méret táblázat a sík falra rögzített típus esetén
MéretZST-200ZST-300ZST-400ZST-500ZST-600ZST-800ZST-1000ZST-1200ZST-1200
H1226272330378430533632730850
H2628664854100411361406173619562270
A5506517918919891186139015901830
D14305306307308301030123014301650
B258273290288214249262262280
T204209209209309348376382400

DN 200 - DN 400-ig "E" tipus

Csatlakozási forma szerint lehet:

 • közvetlen falra szerelhető kivitel (fali karima)
 • karimás csővégre szerelt kivitel (PN1, PN2,5, PN6, PN10-es nyomásfokozatú karimás csatlakozási lehetőség)
 • HOBAS, PVC, Bordás cső vagy más műanyag csőhöz való csatlakozási lehetőség
 • íves falra, vagy kör alakú aknába szerelt kivitel
 • egyedi karimás csatlakozási lehetőség
 • lehetőség van a műtárgy öntése előtt beszerelni az egyedi befalazó idomot, ami már tartalmazza a zsiliptolózár rögzítő csavar fogadó anyákat, illetve a kialakításából adódóan zsaluként is funkcionál
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetben a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem
 • a zárólap mozgatására a fejrészen kialakított trapézmenetes emelő van kialakítva, ezáltal a szárhosszabbítás csak csavarásra van igénybevéve.
 • a keret és a zárólap közöti tömítés a kereten van rögzítve, a zárólap teljes felemelése esetén a gumizsinór könnyedén cserélhető

DN 400 - DN 800-ig "D" típus

Csatlakozási forma szerint lehet:

 • közvetlen falra szerelhető kivitel (fali karima)
 • a keret oldalán kialakított rögzítő furatokon keresztül lehet felrögzíteni a falra
 • kis méretű aknába is szerelhető
 • gyors szerelés és rögzítés
 • HOBAS, PVC, Bordás cső vagy más műanyag csőhöz való csatlakozási lehetőség
 • íves falra, vagy kör alakú aknába szerelt kivitel
 • lehetőség van a műtárgy öntése előtt beszerelni az egyedi befalazó idomot, ami már tartalmazza a zsiliptolózár rögzítő csavar fogadó anyákat, illetve a kialakításából adódóan zsaluként is funkcionál
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetben a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem
 • a zárólap mozgatására a fejrészen kialakított trapézmenetes emelő van kialakítva, ezáltal a szárhosszabbítás csak csavarásra van igénybe véve.
 • a keret és a zárólap közöti tömítés a kereten van rögzítve, a zárólap teljes felemelése esetén a P- keresztmetszetű gumi könnyedén cserélhető

DN 500 - DN 2000-ig "H" tipus

 • közvetlen falra szerelhető kivitel (fali karima)
 • teljesen zárt héjszerkezet
 • a keret és a zárólap közöti tömítés a kereten van rögzítve, a zárólap teljes felemelése esetén a tömítés a rögzítő csavarok feloldását követően könnyedén cserélhető
 • karimás csővégre szerelt kivitel (PN1, PN2,5, PN6, PN10-es nyomásfokozatú karimás csatlakozási lehetőség)
 • HOBAS vagy más műanyag csőhöz való csatlakozási lehetőség
 • íves falra, vagy kör alakú aknába szerelt kivitel
 • egyedi karimás csatlakozási lehetőség
 • lehetőség van a műtárgy öntése előtt beszerelni az egyedi befalazó idomot, ami már tartalmazza a zsiliptolózár rögzítő csavar fogadó anyákat, illetve a kialakításából adódóan zsaluként is funkcionál
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetben a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetben a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem
 • a mozgatás lehet álló orsós, vagy forgó orsós. A forgó orsós kiviteli formánál az orsó a zárólapba kialakított orsó védőbe bújik bele. Ez a kiviteli forma viszont a beépítési helyszükségletet jelentősen megnöveli, amit a tervezésnél figyelembe kell venni.
 • a keret teteje lehet nyitott, illetve átkötő hidas kivitel. A hidas kivitel lehetőséget ad arra hogy a zsiliptábla mozgató anya a fejrészbe van építve, azáltal a szárhosszabbítás is egyszerűsödik, hiszen csak csavarásra kell megfelelnie.
 • a zárólapot megvezető sinpálya külön kérésre felvihető a kezelő szintig, és szétszedhető kivitel is lehet. Így a zárólap kiemelhetővé válik a keretből
 • a zárólap mozgató szerkezet a kezelő szint felé, illetve szükség esetén a kezelőszint alá is beszerelhető, így a rongálás veszélye minimálisra csökkenthető
 • elektromos hajtás esetén a járószint feletti részek egy rongálás ellen biztos burkolattal kiegészíthető

DN 500 - DN 2000-ig "F1, F2" tipus

 • folyásfenéken záródó kivitel, így nincs küszöb a szennyvíz útjába
 • "F1"-es tipus esetén lehetőség van íves falra, illetve kör alakú aknába való rögzítésre
 • az aknába beveztő cső (ROCLA, vasbeton, stb) folyásfeneke megegyezik az akna folyásfenekével, akkor "F1"-es ,tipus esetén lehetőség van arra hogy a csatlakozó karima nagyságát illetve a rögzítési pontok helyzetét úgy válasszuk meg hogy a cső külső palástját kikerülve a biztonságos rögzítést teszünk lehetővé
 • "F2"-es típus esetén a keret rögzítési pontok egymással párhuzamosan, függőleges irányba vannak elhelyezve. Ez a beépítési mód lehetőséget ad arra hogy szűk beépítési méretek esetén is a rögzítési pontok biztonságosan és egyszerűen kivitelezehetők legyenek
 • teljesen zárt héjszerkezet
 • a keret és a zárólap közöti tömítés a zárólapon van rögzítve, a zárólap teljes felemelése esetén a tömítés a rögzítő csavarok feloldását követően könnyedén cserélhető a járószint felett is
 • karimás csővégre szerelt kivitel (PN1, PN2,5, PN6, PN10-es nyomásfokozatú karimás csatlakozási lehetőség)
 • HOBAS vagy más műanyag csőhöz való csatlakozási lehetőség
 • egyedi karimás csatlakozási lehetőség
 • lehetőség van a műtárgy öntése előtt beszerelni az egyedi befalazó idomot, ami már tartalmazza a zsiliptolózár rögzítő csavar fogadó anyákat, illetve a kialakításából adódóan zsaluként is funkcionál
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetben a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem
 • a karimás csatlakozáson kívül mindegyik csatlakozási forma esetben a zsiliptolózár tömítő felültén ki van alakítva az ADEKA vízre duzzadó szalag fogadására és rögzítésére szolgáló elem
 • a mozgatás lehet álló orsós, vagy forgó orsós. A forgó orsós kiviteli formánál az orsó a zárólapba kialakított orsó védőbe bújik bele. Ez a kiviteli forma viszont a beépítési helyszükségletet jelentősen megnöveli, amit a tervezésnél figyelembe kell venni.
 • a keret teteje lehet nyitott, illetve átkötő hidas kivitel. A hidas kivitel lehetőséget ad arra hogy a zsiliptábla mozgató anya a fejrészbe van építve, azáltal a szárhosszabbítás is egyszerűsödik, hiszen csak csavarásra kell megfelelnie.
 • a zárólapot megvezető sinpálya külön kérésre felvihető a kezelő szintig, és szétszedhető kivitel is lehet. Így a zárólap kiemelhetővé válik a keretből
 • a zárólap mozgató szerkezet a kezelő szint felé, illetve szükség esetén a kezelőszint alá is beszerelhető, így a rongálás veszélye minimálisra csökkenthető
 • elektromos hajtás esetén a járószint feletti részek egy rongálás ellen biztos burkolattal kiegészíthető

Felületminőség

homokszórt, passzivált

Anyagminőség

Zsilipkeret rögzítő karimával Rozsdamentes acél 1.4301
1.4541
1.4571
1.4404
(Az alapár 1.4301 anyagminőség szerint kalkulálva)
Zárólap
Emelőorsó
Csapágyblokk
Tömítés EPDM vagy NBR
Mozgató anya Bronz

Mozgatás

 • kézikerekes hajtás
 • T-kulcsos hajtás
 • kézi hajtású szöghajtóművel
 • kézi hajtású fokozóművel
 • kézi hajtású fokozóművel (Akvi-Patent gyártmány, teljesen saválló kivitel)
 • elektromos hajtású Auma hajtóművel, külön megrendelés esetén MATIC vezérléssel
 • elektromos hajtómű

Hidraulikus jellemzők

 • zsiliptolózárat terhelő vízoszlop nyomás 1-12 m-ig választható
 • kiviteli forma:
 • zárólapot tömítésre feszítő
 • zárólapot tömítésről leemelő
 • mindkét irányú terhelésnek ellenálló

Előnyei

 • könnyen kezelhető
 • beépítése egyszerű
 • karbantartást nem igényel
 • alacsony ár
 • kopóalkatrész igénye: zsiliptábla tömítés

Alkalmazási terület

 • vízkezelő és víztisztító művek
 • szennyvíztisztítók és iszap csatornái
 • öntözővíz csatornák
 • csapadékvíz és belvízcsatornák
 • árvízvédelmi műtárgyak
 • ipari üzemek technológiai csatornái

Ajánlatkérésnél a hidraulikus igénybevételt és a beépítési körülményeket célszerű pontosítani, hogy a programozott egyedi gyártás árcsökkentő hatása érvényesíthető legyen.

Megrendelésnél, valamint ajánlatkérésnél a következő szempontokat célszerű figyelembevenni:

 • a zsiliptolózár rögzítésének módja
 • betonfalra szerelés esetén vízre duzzadó tömítéssel, acél karimával, kémiai dűbellel
 • acél karimára csavarokkal, tömítéskészlettel
 • nyitás-zárás körülményeinek meghatározása szárhosszabítás, kezelőállvány, vagy kezelőoszlop szükségessége
 • helyszíni beépítés igénylése, a beépítés lehetőségeinek tisztázása

A laptolózár csővezetékben karimák közé építve alkalmas az áramló közeg elzárására. Előnye a rövid beépítési hossz. A csőben áramló közeg lehet pl: ivóvíz, szennyvíz, ipari csurgalék víz, egyéb. A laptolózár háza hegesztett szerkezet. Oldalai szabványos csatlakozó karima osztóköréhez csatlakozó furatosztással van ellátva, tetején a zárólapot tömítő tömszelence /övtömítés/ és a mozgatómű csatlakozás van kialakítva. A házban a tömítésnek /éltömítés/ megfelelő fészek van kialakítva. A házban mozog a lemezből készült zárólap, amelyhez csatlakozik a mozgatómű. A mozgatás történhet pneumatikus léghengerrel, kézi kerékkel illetve hajtóművel, ami lehet kézi-, vagy elektromos hajtású. A laptolózár minden szerkezeti eleme korrózióálló acélból készül, tömítése az áramló közeghez igazodóan lehet pl.: élelmiszer ipari engedéllyel rendelkező is. A tömítések anyaga teflonnal impregnált aramid szálas fonat.

Laptolózár 250
Laptolózár 1000

Méret DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800 1000
Üzemi nyomás PN bar 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 4 4 1 1
Karimacsavar Méret M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20 M24 M24 M27 M30 M33
Mennyiség 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 24 28
Laptolózár A 30 30 30 34 36 44 46 46 57 57 58 72 72 71 77
B 51 61 69 79 94 106 134 160 185 215 241 292.5 342.5 452.5 555
Cmin 205 230 270 295 350 405 475 605 705 810 885 1060 1250 1650 2100
Cmax 215 252 310 345 470 505 620 775 920 1070 1190 1500 1700 2300 2920
D 140 140 140 200 200 250 250 400 400 450 450 550 550 750 750
Ajánlott elektromos hajtómű AUMA SA 07.1 SA 07.1 SA 07.5 SA 07.5 SA 07.5 SA 07.5 SA
10.1 07.5
SA 10.1 SA 10.1 SA 10.1 SA 14.1 SA 14.1 SA 14.1 SA 16.1 SA 16.1
Pneumatikus mozgató henger Hengerátmérő 63 63 80 80 100 100 100 125 160 160 200 250 300 - -
Súly(kg) AP-LTM 3.6 4.3 6 9 13 17 26 45 65 90 130 210 290 555 890
AP-LTE 24.6 25.3 28 31 35 39 54 73 93 118 188 268 348 - -
AP-LTP 5.6 6.3 9 12 18 22 32 55 84 110 - - - - -