1. Doboz szerkezet

A zsiliptábla a víznyomás hatásának kitett szerkezet, ezért konstrukciója, felépítése a maximális nyomás terhelésének nagy biztonsággal meg kell feleljen. Az Akvi-Patent ZRt a körzárású zsilipek tekintetében már ∅500 mm-nél, de a négyoldalú zsilipek tekintetében 1000 – 1500 mm-es szélességnél és nagyobb víznyomásnál doboz szerkezetű.

A doboz szerkezet vízzáróan kialakított külső határoló lapokból, belül pedig merevítő bordák egymásutániságából áll. A mechanikai tulajdonságai rendkívül előnyösek, a belső korrózió kültéri kapcsolatok híján blokkolásra kerül.

A lég és vízzáró doboz nem töltődhet meg vízzel, így a jégképződés nem árthat a belső térnek.

A táblák belső tere lezárás előtt kitölthető, nagy fajsúlyú anyaggal pl. kaviccsal, homokkal illetve betonnal. Ez a külső mechanikai hatásokat, ütéseket tompítja, elviselhetővé teszi a szerkezet számára.

A zsiliptábla megnövekedett súlya előnyös a zsilipmozgatás, zárás szempontjából. A mozgatómű rúdja zárásnál kihajlásveszélyes, ezt a veszélyt a zsiliptábla zárást segítő önsúlya csökkenti.

Az Akvi-Patent ZRt elterjedten alkalmazott bordás zsilipeket is gyárt. Természetesen ez a bordázat ugyanúgy meg kell feleljen a víznyomás statikai követelményeinek, mint a dobozszerkezet.

Kisméretű, kis keresztmetszetű vízkormányzó zsilipek részletmegoldásai igen nagy eltéréseket mutatnak.

Alapvetően korrózióálló lemezből készül úgy a tábla, mint a zsilipkeret nyitott bordázott kivitelben. Kézi, gépi hajtás egyaránt előfordul.

A zsilipkeret ragasztott csavarokkal és a keret üregeinek kiöntésével vízzáróvá válnak.

Pl. szennyvíztisztító telepeken, párhuzamos műtárgyak vízszétosztásához, technológiai fázisok szakaszolásához gyakran használt kivitel.

Az Akvi-Patent ZRt vízszintszabályozó, felülbukós zsilipeket is gyárt, melynek részletmegoldásai az igényekhez igazodva eltéréseket mutathatnak, de ezek is könnyűszerkezetes megoldásként vannak nyilvántartva.

Ezek alsó átfolyást és vízszintszabályozást biztosító zsilipek, rendszerint két tábla zsalus kapcsolódásával történik a szabályozás.

2. Zsilip fajták

Az Akvi-Patent ZRt termékei között széles választékban szerepelnek zsilipek.

A zsilipek egyik legmeghatározóbb jellemzője, hogy körzárású-e vagy négyoldali zárású, annak függvényében, hogy milyen szelvényt kell elzárni.

A körzárású zsilipek zsiliptolózárak néven kerülnek forgalomba. Jellemzője, hogy teljes körben 360 fokban zárást okoznak.

Használatukra akkor kerül sor, ha kör keresztmetszetű szelvényhez kapcsolódnak.

Négyélen záródó zsilipet körkeresztmetszetű átfolyásra nem ajánlott alkalmazni a holttérként megjelenő alsó sarok miatt, ezek könnyen feliszapolódhatnak, akadályozva a zárást.

A négyoldalú zsilipek a fentiekből adódóan elsősorban síkfalra kerülnek beépítésre.

Vízzáró képességük, lehet háromoldalú és négyoldalú. A háromoldalú zsilipek alkalmazására akkor kerül sor, ha az átfolyó víz szelvénymagassága (pl. tó, stb..) nem éri el a zsilip magasságát. Ellenkező esetben a zsilip fölött átbukik a víz.

3. A zsilipek zárása (ékhatás)

A négyoldalon záródó zsilipek az Akvi-Patent ZRt által ajánlott zárási mechanizmusa egy a zsilipkeret teljes hosszában végigfutó ékhatás, amely 3 fokos szöget zár be.

A nem progresszív záródó ékek nagyobb úthosszon, de kisebb záróerővel záródnak, többéves tapasztalat szerint problémamentesen.

A görgős zsilipek gyakorlati hasznossága, ezzel az ékzáródással helyettesíthető.

Zsiliptolózárak esetén is alkalmazzuk a zsilipkeret teljes hosszában beépülő ékhatást, de csak a dobozszerkezetű zsilipek esetében.

A zsiliptolózáraknál is előfordul progresszív ékhatás, de elsősorban ∅500 mm alatti szerkezeteknél.

4. Tömítő idomok

Az Akvi-Patent ZRt zsilipei gumiprofillal tömítenek, anyaguk lehet EPDM vagy NBR.

A gumiprofil kétajkas-, illetve P-profil lehet a zárófelület szükséges méretétől függően.

Törekszünk arra, hogy a zárást okozó gumiprofil a lehető legtöbb esetben a zsiliptáblán helyezkedjen el, így előnyösen szolgálja a karbantartást.

A zsiliptolózárak legújabb kiviteli formájánál a 0-küszöbű zsilipnél a zsiliptáblán helyezkedik el a gumiprofil.

5. A zsilipkeret beépítési módja

Abban az esetben mikor négyoldalon kell zárni, a síkfalra szerelt kiviteli formát ajánljuk, alkalmazzuk.

A síkfalhoz a zsilipkeret jobb- és baloldali megvezető profilt, valamint a szemöldök gerendát, a küszöböt pedig a folyásfenékhez rögzítjük ragasztott csavarokkal. Majd a fal és a keret közötti üregeket, réseket vízzáróságot okozó cementalapú habarccsal töltjük ki.

A rögzítőcsavarok méretezettek a beton szerkezeti tulajdonságainak figyelembe vétele mellett.

Négyoldalú, de háromélen záródó zsilipek esetében a zsilipkeret kétoldalt betonba ágyazott horonyba kerül, a küszöb pedig a folyásfenékre acél ragasztott csavarokkal rögzítve. A vízzáróságot az előzőekben említett módon kiöntéssel biztosítjuk.

Négyoldalú és négyélen záró zsilipek némelyike a szemöldök gerenda tekintetébe síkfalra szerelendő, de a jobb- és baloldali keret horonyba kerül. A vízzáró kiöntés az előzeőek szerint történik.

A zsiliptolózárak beépítési módja

A zsiliptolózárak egy csatornacső végére, vagy egy síkfalra szerelhetőek.

Több variációs lehetőség közül a leggyakoriabbakat soroljuk fel.

A cső vége lehet egy acélkarimás csővég is, ez esetben a zsiliptolózár egy acél ellenkarimával végződik és a csővégre karimásan felcsavarozható.

Ha egy betonaknába a csatornacső a betonfalba bebetonozva ér véget, s a csatornacső folyási feneke fölötte van a betonakna fenéklemezének legalább a cső átmérőjének 30 - 40%-ával, azaz függőleges falra szerelhető. Ebben az esetben a függőleges falhoz egy karimával rögzül, ragasztott csavarok segítségével. Figyelni kell arra, hogy a karima lyukköre a csavarok betonba történő elhelyezkedésének szabályait kielégítse, de speciális igény lehet az hogy a bebetonozott beton-, vagy műanyagcsövet, vagy annak falvastagságát az elhelyezett csavarok károsan ne közelítsék meg.

Nem szabványos karima lyukkörre kell kialakítani a betonfalhoz való kapcsolatot.

Ilyen esetben a zsiliptolózár kialakítási formája nem 0 küszöbű, a folyásfenék nem egyezik meg az aknafenékkel, ez részben a gyártmányra költségcsökkentő hatással van.

A zsiliptolózár folyási fenékküszöbe megegyezik az akna fenekének szintjével, a mi szóhasználatunkban 0 küszöbű zsiliptolózárat kell elhelyezni.

A 0 küszöbű zsiliptolózár kiviteli formája sík betonfalra szerelt állapotban nem lyukkörre rendeződött csavarokkal, hanem két függőleges vonal mentén rendeződött furatokkal, csavarokkal rögzül a betonfalhoz. A furatok elrendezése, terpesztávolsága a csatornaszelvénytől jobbra – balra, elhelyezkedése a tolózár névleges méretéből adódik, nem változtatható, úgy kell bebetonozni a csatornacsövet, hogy a csavarok sem a csatornacső, sem a beton csavarkötési szilárdságát ne gyengítsék.

Megoldható azaz eset is, mikor a betonba előre bebetonozott idom kerül behelyezésre, ez esetben a beton kiöntésekor jól rögzül, a zsiliptolózár furatkapcsolatait pedig magán hordozza.

Ez a módszer a nem 0 küszöbű zsiliptolózáraknál is alkalmazható.

6. A zsilipek szerkezeti anyaga

Az esetek döntő többségében korrózióálló kivitelű a zsilipek és keretek szerkezeti anyaga. Kivételek vannak a horganyzott vagy homokszórt festett kivitelű zsilipeket is gyártunk.

Az alapanyag és a korrózióvédelem megválasztása az üzemeltetési környezettől függően történik. Nagyterhelésű, robosztus zsilipeket szénacélból célszerű gyártani, a szerkezeti szilárdságuk miatt választott anyag vastagságuk könnyen biztosítják a korróziós szilárdságot is, de homokszórással és festéssel is hosszú élettartamot lehet kielégíteni.

A korrózióálló zsilipek mozgatóművei is célszerűen korrózióálló kivitelűek, míg a szénacélból készült zsilipek célszerű a szénacél mozgatóművek alkalmazása.

7. Megrendelői és tervezői kapcsolattartás

A tervező intézetek megkereséssel fordulnak az Akvi-Patent ZRt.-hez, abból a célból, hogy az általunk megtervezni kívánt zsilipeknek milyen legyen a megjelenési formája, látványterve, amelyből a lényegesebb műszaki információk kikövetkeztethetők.

Ehhez szükséges tervezést, megjelenítéseket segítő látványterveket szolgáltatunk, a műtárgy 3D-s zsilip beépítési részletéhez tartozó tervek átadásával.

A megbízói kapcsolatokat kivitelezői ütemezéseket, auditálási információk kölcsönös konzultációival segítjük.

A megbízóinknak egy sarkalatos kérdését, a vízzárósági próbát, annak kockázatát, azzal tudjuk lényegesen csökkenteni, hogy száraz beépítési körülmények mellett, úgynevezett penge próbát alkalmazunk. A zárt állapotú zsilip gumiprofiljainak fémes fegyverzeteihez történő összefeszülését letapogatjuk és az esetleges hibákat még a költséges vízzárósági próba előtt feltárjuk, kiküszöböljük.